fbpx
header-image-bg

ขั้นตอนและ...

4 October

ขั้นตอนและเทคนิคการติดตั้ง ฟิล์มกันรอยมือจับประตู (Clear Guard) เเบบละเอียดทุกขั้นตอน

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

เทคนิกการติดตั้งเคลียการ์ด ฟิล์มกรองแสง
เทคนิกการติดตั้งเคลียการ์ด ฟิล์มกรองแสง

ขั้นตอนที่ 1

ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรก บริเวณด้านหลังมือจับประตูแล้วเช็ดให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 1

ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรก บริเวณด้านหลังมือจับประตูแล้วเช็ดให้แห้ง

ฟิล์มใสกันรอย - 1
ฟิล์มใสกันรอย - 2
ฟิล์มใสกันรอย - 3

ขั้นตอนที่ 2

ลอกแผ่นฟิล์มกันรอยออก บีบเจลใสช่วยติดตั้ง ลงบนด้านที่มีกาว แล้วเกลี่ยบางๆ ให้ทั่วแผ่นฟิล์ม

ขั้นตอนที่ 2

ลอกแผ่นฟิล์มกันรอยออก บีบเจลใสช่วยติดตั้ง ลงบนด้านที่มีกาว แล้วเกลี่ยบางๆ ให้ทั่วแผ่นฟิล์ม

ฟิล์มกันรอย - 4
ฟิล์มกันรอย - 5
ฟิล์มกันรอย - 6

ขั้นตอนที่ 3

แปะแผ่นฟิล์มกันรอยลงบนด้านหลังมือจับประตู แล้วขยับฟิล์มให้เข้าตำแหน่ง

ข้อแนะนำ: ก่อนทำการรีดเจลและไล่ฟองอากาศ ควรให้นิ้วที่สัมผัสฟิล์มเปียกเจลนิดหน่อย เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วที่แห้งขยับฟิล์มไปมา

ฟิล์มใสกันรอย - 7
ฟิล์มใสกันรอย - 8

ขั้นตอนที่ 3

แปะแผ่นฟิล์มกันรอยลงบนด้านหลังมือจับประตู แล้วขยับฟิล์มให้เข้าตำแหน่ง

ข้อแนะนำ: ก่อนทำการรีดเจลและไล่ฟองอากาศ ควรให้นิ้วที่สัมผัสฟิล์มเปียกเจลนิดหน่อย เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วที่แห้งขยับฟิล์มไปมา

ฟิล์มใสกันรอย - 7
ฟิล์มใสกันรอย - 8

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนการรีดเจลและไล่ฟองอากาศ

4.1 เริ่มทำการรีดฟิล์มในลักษณะแนวนอน
จากกึ่งกลางฟิล์มก่อน

ข้อแนะนำ: ก่อนทำการรีดเจลและไล่ฟองอากาศ ควรให้นิ้วที่สัมผัสฟิล์มเปียกเจลนิดหน่อย เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วที่แห้งขยับฟิล์มไปมา

4.2 ทำการรีดฟิล์มในลักษณะแนวตั้งจาก
กึ่งกลางฟิล์ม เมื่อทำขั้นตอน 4.1 และ
4.2 เสร็จ ฟิล์มที่ยึดตัวแล้ว จะมีแนว
เป็นเหมือนเครื่องหมายบวก

ฟิล์มใสกัยรอย - 9
ฟิล์มใสกัยรอย - 11
ฟิล์มใสกัยรอย - 10
ฟิล์มใสกัยรอย - 12

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนการรีดเจลและไล่ฟองอากาศ

4.1 เริ่มทำการรีดฟิล์มในลักษณะแนวนอน
จากกึ่งกลางฟิล์มก่อน

ข้อแนะนำ: ก่อนทำการรีดเจลและไล่ฟองอากาศ ควรให้นิ้วที่สัมผัสฟิล์มเปียกเจลนิดหน่อย เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วที่แห้งขยับฟิล์มไปมา

ฟิล์มใสกัยรอย - 9
ฟิล์มใสกัยรอย - 10

4.2 ทำการรีดฟิล์มในลักษณะแนวตั้งจาก
กึ่งกลางฟิล์ม เมื่อทำขั้นตอน 4.1 และ
4.2 เสร็จ ฟิล์มที่ยึดตัวแล้ว จะมีแนว
เป็นเหมือนเครื่องหมายบวก

ฟิล์มใสกัยรอย - 11
ฟิล์มใสกัยรอย - 12

4.3 ทำการรีดแนวฟิล์มที่พองอยู่ตามแนว
ทแยงมุมทั้งสี่ เริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้
ข้อแนะนำ: ควรใช้พื้นที่นิ้วให้มากที่สุด
ทำการรีดแนวฟิล์มที่พองอยู่
เมื่อแนวลงแล้วให้รีบใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
ซับน้ำให้แห้ง

ข้อแนะนำ: ควรใช้พื้นที่นิ้วให้มากที่สุด
ทำการรีดแนวฟิล์มที่พองอยู่
เมื่อแนวลงแล้วให้รีบใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
ซับน้ำให้แห้ง

ฟิล์มใสกัยรอย - 13
ฟิล์มใสกันรอย - 17
ฟิล์มใสกันรอย - 21
ฟิล์มใสกัยรอย - 14
ฟิล์มใสกันรอย - 18
ฟิล์มใสกันรอย - 22
ฟิล์มใสกัยรอย - 15
ฟิล์มใสกันรอย - 19
ฟิล์มใสกันรอย - 23
ฟิล์มใสกันรอย - 16
ฟิล์มใสกันรอย - 20
ฟิล์มใสกันรอย - 24

4.3 ทำการรีดแนวฟิล์มที่พองอยู่ตามแนว
ทแยงมุมทั้งสี่ เริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้
ข้อแนะนำ: ควรใช้พื้นที่นิ้วให้มากที่สุด
ทำการรีดแนวฟิล์มที่พองอยู่
เมื่อแนวลงแล้วให้รีบใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
ซับน้ำให้แห้ง

ข้อแนะนำ: ควรใช้พื้นที่นิ้วให้มากที่สุด
ทำการรีดแนวฟิล์มที่พองอยู่
เมื่อแนวลงแล้วให้รีบใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
ซับน้ำให้แห้ง

ฟิล์มใสกัยรอย - 13
ฟิล์มใสกัยรอย - 14
ฟิล์มใสกัยรอย - 15
ฟิล์มใสกันรอย - 16
ฟิล์มใสกันรอย - 17
ฟิล์มใสกันรอย - 18
ฟิล์มใสกันรอย - 19
ฟิล์มใสกันรอย - 20
ฟิล์มใสกันรอย - 21
ฟิล์มใสกันรอย - 22
ฟิล์มใสกันรอย - 23
ฟิล์มใสกันรอย - 24

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้รอดูประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าฟิล์มเซ็ทตัวเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้รอดูประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าฟิล์มเซ็ทตัวเรียบร้อย

ฟิล์มใสกัยรอย - 26
ฟิล์มใสกัยรอย - 27
ฟิล์มใสกัยรอย - 28
ฟิล์มใสกัยรอย - 26
ฟิล์มใสกัยรอย - 27
ฟิล์มใสกัยรอย - 28

ภาพตัวอย่างการรีดแนวฟิล์มที่ถูกต้อง

เวลารีดแนวฟิล์ม ควรใช้พื้นที่นิ้วให้มากที่สุดเพื่อทำการรีดแนวฟิล์มทั้งหมดให้ออกไปในคราวเดียว

ภาพตัวอย่างการรีดแนวฟิล์มที่ถูกต้อง

เวลารีดแนวฟิล์ม ควรใช้พื้นที่นิ้วให้มากที่สุดเพื่อทำการรีดแนวฟิล์มทั้งหมดให้ออกไปในคราวเดียว

ฟิล์มใสกันรอย-ถูกต้อง 1
ฟิล์มใสกันรอย-ถูกต้อง 2
ฟิล์มใสกันรอย-ถูกต้อง 1
ฟิล์มใสกันรอย-ถูกต้อง 2

ภาพตัวอย่างการรีดแนวฟิล์มที่ผิด

หากเราทำการรีดแนวฟิล์มโดยใช้แค่เพียงปลายนิ้ว แนวฟิล์มจะหนีออกด้านข้างนิ้ว และไม่สามารถรีดเก็บแนวฟิล์มได้ทั้งหมด

ภาพตัวอย่างการรีดแนวฟิล์มที่ผิด

หากเราทำการรีดแนวฟิล์มโดยใช้แค่เพียงปลายนิ้ว แนวฟิล์มจะหนีออกด้านข้างนิ้ว และไม่สามารถรีดเก็บแนวฟิล์มได้ทั้งหมด

ฟิล์มใสกันรอย-ผิด-1
ฟิล์มใสกันรอย-ผิด-2
ฟิล์มใสกันรอย-ผิด-1
ฟิล์มใสกันรอย-ผิด-2

เทคนิคการติดตั้ง Clear Guard เพิ่มเติม

  1.  ฟิล์มกันรอยสำหรับรถแต่ละรุ่นมีความยาก ง่ายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปทรงของเบ้ามือจับเบ้ามือจับที่มีรูปทรงกลมมนลึก คล้ายชามจะใช้เวลาในการติดตั้งนานกว่า เบ้ามือจับที่มีรูปทรงแบน
  2. สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ การวางฟิล์มให้ตรงการเบ้ามือจับ ในกรณีที่วางฟิล์มไม่ตรงนอกจากจะไม่สวยแล้ว คุณจะพบว่าฟิล์มด้านหนึ่งจะติดได้ง่าย ในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะติดได้ยาก หรือไม่ได้เลย
  3. ควรใช้เจลแค่หมาดๆ เท่านั้น หากใช้เยอะเกินไปกาวจะทำงานช้า และทำให้เก็บงานยาก
  4. เวลารีดเจล และฟองอากาศออก นอกจากใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้ว สามารถใช้นิ้วช่วยได้และนิ้วที่ใช้รีดควรจะเปียก และไม่ต้องใช้แรงมาก เพราะนิ้วที่แห้งและการกดฟิล์มแรงจะทำให้ฟิล์มขยับ และยากต่อการเก็บงาน
  5. การใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ ควรจะใช้เพื่อซับน้ำในกรณีที่มีเจลตามขอบฟิล์มมากเกินไปและใช้รีดเจลหรือฟองอากาศหลังจากที่ฟิล์มเข้ารูป และติดสนิทกับเบ้ามือจับแล้ว
footer
footer_mobile