fbpx
header-image-bg

ข้อควรพิจา...

ข้อควรพิจารณา-cover-facebook
6 December

ข้อควรพิจารณา… ก่อนเลือกฟิล์มกรองแสง

.
.
.
.
.

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

ข้อควรพิจารณา... ก่อนเลือกฟิล์มกรองแสง

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง ซึ่งก็มีข้อสังเกตและควรพิจารณาด้วยกันหลายประการ

สิ่งที่น่าจะต้องพิจารณาอันดับแรก ก็คือ ให้ตรวจสอบดูว่าฟิล์มกรองแสงที่ทางร้านค้านำมาติดตั้งนั้น ยี่ห้อตรงกับที่เราเลือกไว้หรือไม่
ซึ่งยี่ห้อนั้นแสดงถึงความมีมาตรฐานของผู้ประกอบการ ความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้ว่ามีมานานแค่ไหน
ไม่ได้มีการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งบางครั้งเราจะเห็นผู้ประกอบการบางรายเข้ามาทำตลาด แล้วในช่วงระยะแรกหากทำตลาดไม่ดี
ก็ปิดบริษัท ล้มยี่ห้อ จากนั้นก็ไปเปิดในชื่อใหม่ และเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ

ข้อควรพิจารณา... ก่อนเลือกฟิล์มกรองแสง

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง ซึ่งก็มีข้อสังเกตและควรพิจารณาด้วยกันหลายประการ

สิ่งที่น่าจะต้องพิจารณาอันดับแรก ก็คือ ให้ตรวจสอบดูว่าฟิล์มกรองแสงที่ทางร้านค้านำมาติดตั้งนั้น ยี่ห้อตรงกับที่เราเลือกไว้หรือไม่
ซึ่งยี่ห้อนั้นแสดงถึงความมีมาตรฐานของผู้ประกอบการ ความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้ว่ามีมานานแค่ไหน
ไม่ได้มีการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งบางครั้งเราจะเห็นผู้ประกอบการบางรายเข้ามาทำตลาด แล้วในช่วงระยะแรกหากทำตลาดไม่ดี
ก็ปิดบริษัท ล้มยี่ห้อ จากนั้นก็ไปเปิดในชื่อใหม่ และเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

เลือกการรับประกัน

การรับประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ในการตัดสินใจ
โดยทั่วไปแล้วฟิล์มกรองแสงจะมีการรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี
บางราย 7 หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ซึ่งจะต้องดูรายละเอียด
ของการรับประกันด้วย

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

เลือกการรับประกัน

การรับประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ในการตัดสินใจ
โดยทั่วไปแล้วฟิล์มกรองแสงจะมีการรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี
บางราย 7 หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ซึ่งจะต้องดูรายละเอียด
ของการรับประกันด้วย

เลือกร้านติดตั้ง

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็มีส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาประกอบ ซึ่งร้านเหล่านี้
จะมีทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายโดยตรง กับไม่ได้รับการแต่งตั้ง
ร้านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจะนำฟิล์มเข้ามาจำหน่ายเอง ซึ่งก็เสี่ยงต่อ
ฟิล์มคุณภาพต่ำ บางแห่งก็เสนอฟิล์มแบบมียี่ห้อให้ดู
พอตอนติดตั้งแอบไปเอาฟิล์มอะไรไม่รู้มาติดให้ลูกค้า อย่างนี้ก็มี
เราสามารถพิจารณาได้ว่าร้านใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่
โดยสังเกตจากป้ายหน้าร้าน หรือใบที่ได้รับการแต่งตั้งหรือใบรับประกันสินค้า
หรือถ้าต้องการความมั่นใจโทรศัพท์สอบถามจากผู้นำเข้าโดยตรง

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง
ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

เลือกร้านติดตั้ง

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็มีส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาประกอบ ซึ่งร้านเหล่านี้
จะมีทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายโดยตรง กับไม่ได้รับการแต่งตั้ง
ร้านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจะนำฟิล์มเข้ามาจำหน่ายเอง ซึ่งก็เสี่ยงต่อ
ฟิล์มคุณภาพต่ำ บางแห่งก็เสนอฟิล์มแบบมียี่ห้อให้ดู
พอตอนติดตั้งแอบไปเอาฟิล์มอะไรไม่รู้มาติดให้ลูกค้า อย่างนี้ก็มี
เราสามารถพิจารณาได้ว่าร้านใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่
โดยสังเกตจากป้ายหน้าร้าน หรือใบที่ได้รับการแต่งตั้งหรือใบรับประกันสินค้า
หรือถ้าต้องการความมั่นใจโทรศัพท์สอบถามจากผู้นำเข้าโดยตรง

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

ฝีมือช่างต้องชำนาญ

การติดฟิล์มกรองแสง แม้ได้ฟิล์มคุณภาพ แต่หากช่างที่ติดตั้งไม่มีฝีมือ
ก็ไร้ประโยชน์ การติดฟิล์มกรองแสงนั้น นอกจากคุณภาพของฟิล์มแล้ว
หากต้องการให้ฟิล์มอยู่คงทนนานต้องขึ้นอยู่ที่ฝีมือของช่างคนนั้นด้วย
ช่างที่ติดฟิล์มจะต้องมีฝีมือในการกรีดฟิล์ม เพราะหากมือไม่ดีพอ
เวลาที่กรีดฟิล์มลงสู่กระจกจะทำให้ฟิล์มนั้นไม่เสมอกัน โดยเฉพาะตรง
ขอบกระจก และถ้าเลวร้ายไปกว่านั้น บางครั้งอาจกรีดโดนกระจก
และทำให้เป็นรอยได้

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

ฝีมือช่างต้องชำนาญ

การติดฟิล์มกรองแสง แม้ได้ฟิล์มคุณภาพ แต่หากช่างที่ติดตั้งไม่มีฝีมือ
ก็ไร้ประโยชน์ การติดฟิล์มกรองแสงนั้น นอกจากคุณภาพของฟิล์มแล้ว
หากต้องการให้ฟิล์มอยู่คงทนนานต้องขึ้นอยู่ที่ฝีมือของช่างคนนั้นด้วย
ช่างที่ติดฟิล์มจะต้องมีฝีมือในการกรีดฟิล์ม เพราะหากมือไม่ดีพอ
เวลาที่กรีดฟิล์มลงสู่กระจกจะทำให้ฟิล์มนั้นไม่เสมอกัน โดยเฉพาะตรง
ขอบกระจก และถ้าเลวร้ายไปกว่านั้น บางครั้งอาจกรีดโดนกระจก
และทำให้เป็นรอยได้

รู้ทันเทคนิคการขายฟิล์ม

ในกรณีที่ร้านค้าบางร้าน มีการสาธิตหรือทดสอบคุณภาพของฟิล์มให้ดู
เราควรพิจารณาถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของฟิล์มด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่
เช่น การทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอตไลท์ ไม่ว่าจะโดยการให้ผู้บริโภคใช้มืออัง
หรือยืนท่ามกลางแสงสปอตไลท์ เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพราะเราได้รับความร้อน
จากแสงแดดไม่ใช่แสงสปอตไลท์ ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงทั้งสองชนิดนี้
มีลักษณะแตกต่างกัน ควรดูว่าร้านค้ามีเครื่องมือและวิธีการในการ
ทดสอบฟิล์มที่ได้มาตรฐาน และสามารถให้ค่าทดสอบที่แม่นยำหรือไม่

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง
ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

รู้ทันเทคนิคการขายฟิล์ม

ในกรณีที่ร้านค้าบางร้าน มีการสาธิตหรือทดสอบคุณภาพของฟิล์มให้ดู
เราควรพิจารณาถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของฟิล์มด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่
เช่น การทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอตไลท์ ไม่ว่าจะโดยการให้ผู้บริโภคใช้มืออัง
หรือยืนท่ามกลางแสงสปอตไลท์ เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพราะเราได้รับความร้อน
จากแสงแดดไม่ใช่แสงสปอตไลท์ ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงทั้งสองชนิดนี้
มีลักษณะแตกต่างกัน ควรดูว่าร้านค้ามีเครื่องมือและวิธีการในการ
ทดสอบฟิล์มที่ได้มาตรฐาน และสามารถให้ค่าทดสอบที่แม่นยำหรือไม่

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

กาวสะท้อนคุณภาพฟิล์ม

ฟิล์มกรองแสงที่ดีจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของกาวด้วย กาวที่ดีต้องมี
ความบางใส และเหนียว เมื่อติดแล้วต้องทนทานต่อสภาวะความร้อนเย็น
ของกระจกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยึดติดกับกระจกได้ดีไม่ทำให้
ฟิล์มกรองแสงนั้นๆ พอง ลอก ล่อน เป็นฟองอากาศ อีกทั้งกาวที่ดีควรมี
คุณสมบัติที่ติดแน่นกับเนื้อฟิล์ม เมื่อต้องการลอกฟิล์มออกมา กาวควรอยู่
บนด้านฟิล์มมิใช่ด้านกระจก รวมทั้งกาวจะต้องไม่เปลี่ยนสี ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนสีของฟิล์มที่ติด ที่เรียกว่าฟิล์มเป็นสนิม

ข้อควรพิจารณา เราเลือกฟิล์มกรองแสง

กาวสะท้อนคุณภาพฟิล์ม

ฟิล์มกรองแสงที่ดีจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของกาวด้วย กาวที่ดีต้องมี
ความบางใส และเหนียว เมื่อติดแล้วต้องทนทานต่อสภาวะความร้อนเย็น
ของกระจกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยึดติดกับกระจกได้ดีไม่ทำให้
ฟิล์มกรองแสงนั้นๆ พอง ลอก ล่อน เป็นฟองอากาศ อีกทั้งกาวที่ดีควรมี
คุณสมบัติที่ติดแน่นกับเนื้อฟิล์ม เมื่อต้องการลอกฟิล์มออกมา กาวควรอยู่
บนด้านฟิล์มมิใช่ด้านกระจก รวมทั้งกาวจะต้องไม่เปลี่ยนสี ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนสีของฟิล์มที่ติด ที่เรียกว่าฟิล์มเป็นสนิม

นอกจากนี้ ฟิล์มที่ดีจะต้องป้องกันรอยขีดข่วน หรือเคลือบสารกันรอยขีดข่วน ฟิล์มกรองแสงทำมาจากโพลีเอสเตอร์ มีจุดอ่อนในเรื่องความอ่อนของผิว
ซึ่งสามารถเป็นรอยเส้นคล้ายรอยขนแมวได้ง่าย เมื่อมีการขีดข่วนจากการใช้งานปกติ แต่ปัจจุบันได้มีการคิดค้นสารเคมีที่ทำหน้าที่เคลือบแข็งบนผิวของฟิล์ม
ทำหน้าที่ในการป้องกันการขีดข่วนจากการใช้งานปกติ คุณสมบัตินี้ทำให้ฟิล์มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และดูสวยงามตลอดอายุการใช้งาน
จำไว้ว่าฟิล์มกรองแสงที่ดีไม่ใช่ฟิล์มที่ช่วยลดแสงจ้าได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ ป้องกันรังสี UV
และรังสีต่างๆ จากแสงอาทิตย์ได้ รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

เตรียมบ้านให้พร้อม

หรืออีกหนึ่งวิธี... ที่หลายคนไม่เคยรู้... คือ การติดฟิล์มประหยัดพลังงาน สำหรับบ้านและอาคาร ช่วยลดความร้อน
และกันความร้อน จากภายนอกอาคาร ทำให้เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนัก ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
เพิ่มความสวยงาม ไม่บดบังทัศนียภาพ ช่วยลดแสง ช่วยป้องกันรังสียูวี (UV) ได้ถึง 99%
ซึ่งเป็นรังสีที่ทำให้ผิวหนังคล้ำ เหี่ยวย่น ก่อให้เกิด ฝ้า กระ จุดด่างดำ รวมไปถึงมะเร็งโรคผิวหนังและโรคต้อในตา
ช่วยป้องกันความร้อนและรังสี UV จึงช่วยยืดอายุ การใช้งานของอุปกรณ์และทรัพย์สินภายในที่พักอาศัยและอาคารให้นานขึ้น

-------------------------------------

เมื่อคุณรู้แล้ว... แชร์ เพื่อบอกเพื่อนๆ ของคุณด้วยนะครับ... ^ ^

MAXXMA เรามีฟิล์มกรองแสงที่หลากหลาย ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงคอนโด ฟิล์มกรองแสงอาคาร
ไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มปรอท ติดฟิล์มดำ ติดฟิล์มใสกันร้อน ติดฟิล์มนิรภัย สติกเกอร์ฝ้า ฟิล์มตกแต่งภายใน

-------------------------------------

• maxxmafilm ต่างจาก ร้านทั่วไปอย่างไร? •

• maxxmafilm ยินดีให้คำปรึกษา และประเมินราคาฟรี •

• เรามีฟิล์มกรองแสงอาคารหลากหลายชนิด ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ •

• มีฟิล์มตัวอย่าง พร้อมเครื่องทดสอบคุณภาพฟิล์ม ให้ลูกค้าดูหน้างานเพื่อความมั่นใจ •

เพราะเราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดฟิล์มกรองแสงบ้าน ติดฟิล์มกรองแสงอาคาร ติดฟิล์มกรองแสงคอนโด ติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน

ติดต่อได้ที่: โทร. 02-543-6601-2, 080-559-5935
Line: @Maxxma

maxxmafilm ยินดีให้บริการครับ

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .