fbpx
header-image-bg

วิธีดูแลหล...

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร
24 October

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

.
.
.
.
.

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

วิ ธี ดู แ ล ห ลั ง ติ ด  ฟิ ล์ ม ก ร อ ง แ ส ง  อ า ค า ร

ปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้กระจกติดผนังกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ธนาคาร
หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

เพราะอะไรรู้ไหม?
เพราะด้วยธรรมชาติของผนังกระจกจะมีความมันวาวและใส ให้ความรู้สึกมีมิติ ดูดีแฝงความโมเดิร์น พร้อมความเรียบหรู มีรสนิยม
ทำความสะอาดก็ง่าย สวยงามลงตัวเข้ากับบ้านทุกสไตล์แน่นอน แต่บ้านเราเป็นเมืองร้อน การที่จะทำบ้านที่มีกระจกเยอะๆ
อาจจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ การติดติดฟิล์มกรองแสงจึงเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ที่สุด

เมื่อติดฟิล์มกรองแสงแล้ว เราควรจะดูแลอย่างไรบ้าง? ไปดูกัน!!

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

ปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้กระจกติดผนังกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ธนาคาร
หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

เพราะอะไรรู้ไหม?
เพราะด้วยธรรมชาติของผนังกระจกจะมีความมันวาวและใส ให้ความรู้สึกมีมิติ ดูดีแฝงความโมเดิร์น พร้อมความเรียบหรู มีรสนิยม
ทำความสะอาดก็ง่าย สวยงามลงตัวเข้ากับบ้านทุกสไตล์แน่นอน แต่บ้านเราเป็นเมืองร้อน การที่จะทำบ้านที่มีกระจกเยอะๆ
อาจจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ การติดติดฟิล์มกรองแสงจึงเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ที่สุด

เมื่อติดฟิล์มกรองแสงแล้ว เราควรจะดูแลอย่างไรบ้าง? ไปดูกัน!!

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

ฟิล์มแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อ จะมีระยะเวลาการรับประกันต่างกัน
ตั้งแต่รับประกัน 5 ปี / 7ปี / 10 ปี / 15 ปี
หากดูแลไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้อายุการรับประกันฟิล์มติดอาคาร
มีคุณภาพลดลงได้

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

ฟิล์มแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อ จะมีระยะเวลาการรับประกันต่างกัน
ตั้งแต่รับประกัน 5 ปี / 7ปี / 10 ปี / 15 ปี
หากดูแลไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้อายุการรับประกันฟิล์มติดอาคาร
มีคุณภาพลดลงได้

โดยปกติแล้วเวลาติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร จะมีการใช้น้ำยาที่ใช้ติดตั้ง
ฉีดลงไปบนกระจกที่จะติดตั้งพร้อมกับกาวของแผ่นฟิล์ม
เพื่อให้สามารถเลื่อนขยับฟิล์มกรองแสงได้ตามความต้องการ
เสร็จแล้วจึงรีดออกด้วยเครื่องมือรีดน้ำยาแบบต่างๆ
อาจจะทำให้เกิดน้ำขังอยู่ระหว่างแผ่นฟิล์มกับกระจกได้ ทำให้มองดูไม่ชัดเจน
ถือเป็นเรื่องปกติ อาการเหล่านี้จะหายไปเอง ภายในเวลา 1-4 สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม และสภาพอากาศ

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร
วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

โดยปกติแล้วเวลาติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร จะมีการใช้น้ำยาที่ใช้ติดตั้ง
ฉีดลงไปบนกระจกที่จะติดตั้งพร้อมกับกาวของแผ่นฟิล์ม
เพื่อให้สามารถเลื่อนขยับฟิล์มกรองแสงได้ตามความต้องการ
เสร็จแล้วจึงรีดออกด้วยเครื่องมือรีดน้ำยาแบบต่างๆ
อาจจะทำให้เกิดน้ำขังอยู่ระหว่างแผ่นฟิล์มกับกระจกได้ ทำให้มองดูไม่ชัดเจน
ถือเป็นเรื่องปกติ อาการเหล่านี้จะหายไปเอง ภายในเวลา 1-4 สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม และสภาพอากาศ

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

ซึ่งในช่วงยะระเวลาระหว่าง 1-4 สัปดาห์นี้ ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าเช็ดลงบน
แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมีการขยับกระจกที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงแล้ว
เพราะอาจจะทำให้ฟิล์มกรองแสงอาคารเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมได้
หากมีปัญหาอื่นใด เช่น มีฟองอากาศ หรือ ฟิล์มอ้า
ให้รีบติดต่อศูนย์บริการภายในระยะเวลารับประกัน

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

ซึ่งในช่วงยะระเวลาระหว่าง 1-4 สัปดาห์นี้ ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าเช็ดลงบน
แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมีการขยับกระจกที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงแล้ว
เพราะอาจจะทำให้ฟิล์มกรองแสงอาคารเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมได้
หากมีปัญหาอื่นใด เช่น มีฟองอากาศ หรือ ฟิล์มอ้า
ให้รีบติดต่อศูนย์บริการภายในระยะเวลารับประกัน

เมื่อฟิล์มอาคารแห้งสนิทและกาวยึดติดกระจกแล้ว มีข้อควรระวังดังนี้
1. ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ , ผ้าหยาบ , ขนแปรง , สก็อตซ์ไบรต์
หรือวัสดุอื่นๆ เช็ดลงบนเนื้อฟิล์มกรองแสง โดยปกติตัวเนื้อฟิล์ม
จะถูกเคลือบด้วยสารกันรอยขีดข่วนอยู่แล้ว เนื้อวัสดุที่หยาบอาจจะทำให้
เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มกรองแสงได้

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร
วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

เมื่อฟิล์มอาคารแห้งสนิทและกาวยึดติดกระจกแล้ว มีข้อควรระวังดังนี้
1. ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ , ผ้าหยาบ , ขนแปรง , สก็อตซ์ไบรต์
หรือวัสดุอื่นๆ เช็ดลงบนเนื้อฟิล์มกรองแสง โดยปกติตัวเนื้อฟิล์ม
จะถูกเคลือบด้วยสารกันรอยขีดข่วนอยู่แล้ว เนื้อวัสดุที่หยาบอาจจะทำให้
เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มกรองแสงได้

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

2. แนะนำให้เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำ เช็ดเบาๆ ลงบนแผ่นฟิล์ม
ก่อนเช็ดทำความสะอาด ควรตรวจสอบเสมอว่าในผ้าหรือทิชชูใดๆ ที่ใช้
ไม่มีผงฝุ่นหรือเม็ดทรายในผ้า เพราะเศษฝุ่นเหล่านั้นสามารถทำให้ฝิว
ของฟิล์มกรองแสงเกิดริ้วรอยขึ้นได้

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

2. แนะนำให้เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำ เช็ดเบาๆ ลงบนแผ่นฟิล์ม
ก่อนเช็ดทำความสะอาด ควรตรวจสอบเสมอว่าในผ้าหรือทิชชูใดๆ ที่ใช้
ไม่มีผงฝุ่นหรือเม็ดทรายในผ้า เพราะเศษฝุ่นเหล่านั้นสามารถทำให้ฝิว
ของฟิล์มกรองแสงเกิดริ้วรอยขึ้นได้

3. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนีย
เช็ดทำความสะอาดฟิล์มโดยเด็ดขาด น้ำยาแอมโมเนียจะทำให้ฟิล์ม
แข็งกระด้าง และลดอายุการใช้งานของฟิล์มกรองแสงติดอาคารลง

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร
วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

3. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนีย
เช็ดทำความสะอาดฟิล์มโดยเด็ดขาด น้ำยาแอมโมเนียจะทำให้ฟิล์ม
แข็งกระด้าง และลดอายุการใช้งานของฟิล์มกรองแสงติดอาคารลง

การติดฟิล์มกรองแสง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดความร้อนและลดแสงจ้าภายในอาคารได้ครับ
หลายๆ คนที่ไม่ชอบการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร ด้วยความเข้าใจที่ว่าฟิล์มกรองแสงจะบดบังทัศนะวิสัย มืด หรือสะท้อนแสงมากเกินไป
แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มกรองแสงสมัยใหม่ ทำให้ฟิล์มกรองแสงมีความหลากหลาย ให้ได้เลือกให้ตรงกับความต้องการ

ฟิล์มกรองแสงบางประเภทจะมีความใส แต่สามารถกันความร้อนได้ดีมาก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่คิดจะติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อน
แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด การติดทั้งฟิล์มกรองแสงอาคารและม่านกันแดด จะสามารถกันร้อนและกันแสงได้ดีที่สุด

การติดฟิล์มกรองแสง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดความร้อนและลดแสงจ้าภายในอาคารได้ครับ
หลายๆ คนที่ไม่ชอบการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร ด้วยความเข้าใจที่ว่าฟิล์มกรองแสงจะบดบังทัศนะวิสัย มืด หรือสะท้อนแสงมากเกินไป
แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มกรองแสงสมัยใหม่ ทำให้ฟิล์มกรองแสงมีความหลากหลาย ให้ได้เลือกให้ตรงกับความต้องการ

ฟิล์มกรองแสงบางประเภทจะมีความใส แต่สามารถกันความร้อนได้ดีมาก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่คิดจะติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อน
แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด การติดทั้งฟิล์มกรองแสงอาคารและม่านกันแดด จะสามารถกันร้อนและกันแสงได้ดีที่สุด

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .