fbpx
header-image-bg

เทคนิคการข...

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา
26 October

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา – ลงเขา

.
.
.
.

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

เ ท ค นิ ค ก า ร ขั บ ร ถ ขึ้ น เ ข า  -  ล ง เ ข า

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา  - ลงเขา

สาวกพื้นที่สูงยกมือขึ้น เราเรียนรู้มาแล้วว่า ยิ่งการเดินทางยากลำบากมากเท่าไร เป้าหมายปลายทางมักจะมีอารมณ์พิเศษบวกเพิ่มเข้ามาเสมอ

และส่วนใหญ่วิวดีดี มักจะอยู่ที่สูงซะด้วยซิ! เราจะพาคนชอบความยากลำบาก เอ้ย! ชอบวิวดีดี ที่หลงใหลในธรรมชาติ

ปีนป่ายภูเขาด้วยรถยนต์คู่ใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

................................

สาวกพื้นที่สูงยกมือขึ้น เราเรียนรู้มาแล้วว่า ยิ่งการเดินทางยากลำบากมากเท่าไร เป้าหมายปลายทางมักจะมีอารมณ์พิเศษบวกเพิ่มเข้ามาเสมอ

และส่วนใหญ่วิวดีดี มักจะอยู่ที่สูงซะด้วยซิ! เราจะพาคนชอบความยากลำบาก เอ้ย! ชอบวิวดีดี ที่หลงใหลในธรรมชาติ

ปีนป่ายภูเขาด้วยรถยนต์คู่ใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

................................

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

1. การขึ้นเขาลงเขาควรใช้เกียร์ต่ำ

- ขับรถเกียร์ Manual หรือเกียร์ธรรมดา
เราต้องคาดการณ์ความน่าจะเป็นของเส้นทางอยู่เรื่อยๆ
หากเร่งเครื่องไม่ไป หรือทำท่าเหมือนจะดับ ให้เหยียบคลัชไว้
แล้วเปลี่ยนเกียร์ให้ลดลงมาต่ำสุดๆ เกียร์ 1-2 ก็ได้

- ขับรถเกียร์ Automatic หรือเกียร์ออโต้
เกียร์ออโต้ จะมีเซ็นเซอร์วัดความลาดเอียงโดยเกียร์จะเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้รอบเครื่องที่ไม่สัมพันธ์กับความเร็ว แต่ทางขึ้นเนินที่ชันมากๆ
รถอาจจะตอบสนองไม่ทันที โดยเฉพาะรถรุ่นเก่าๆ ให้ผู้ขับขี่ต้องเลื่อนตำแหน่งเกียร์ช่วย
โดยเปลี่ยนมาที่ 2 หรือ 3 แล้วแต่ระบบเกียร์ แต่ในรถที่มีโหมดManual
ให้ผลักคันเกียร์มาที่โหมด Manual
แล้วดึงมาที่ตำแหน่ง – เปลี่ยนใช้เกียร์ที่เหมาะสม

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

1. การขึ้นเขาลงเขาควรใช้เกียร์ต่ำ

- ขับรถเกียร์ Manual หรือเกียร์ธรรมดา
เราต้องคาดการณ์ความน่าจะเป็นของเส้นทางอยู่เรื่อยๆ
หากเร่งเครื่องไม่ไป หรือทำท่าเหมือนจะดับ ให้เหยียบคลัชไว้
แล้วเปลี่ยนเกียร์ให้ลดลงมาต่ำสุดๆ เกียร์ 1-2 ก็ได้

- ขับรถเกียร์ Automatic หรือเกียร์ออโต้
เกียร์ออโต้ จะมีเซ็นเซอร์วัดความลาดเอียงโดยเกียร์จะเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้รอบเครื่องที่ไม่สัมพันธ์กับความเร็ว แต่ทางขึ้นเนินที่ชันมากๆ
รถอาจจะตอบสนองไม่ทันที โดยเฉพาะรถรุ่นเก่าๆ ให้ผู้ขับขี่ต้องเลื่อนตำแหน่งเกียร์ช่วย
โดยเปลี่ยนมาที่ 2 หรือ 3 แล้วแต่ระบบเกียร์ แต่ในรถที่มีโหมดManual
ให้ผลักคันเกียร์มาที่โหมด Manual
แล้วดึงมาที่ตำแหน่ง – เปลี่ยนใช้เกียร์ที่เหมาะสม

2. ขับชิดซ้ายเข้าไว้
เวลาเราขึ้นเขาก็จะมีทางโค้งเยอะแยะมากมาย
การที่เราต้องขับรถชิดซ้ายนั้น เวลาที่เราเลี้ยวโค้ง จะได้ไม่เลยไปเลนอื่น
แต่ก็ไม่ควรขับชิดซ้ายมากเกินไป เพราะอาจจะตกขอบถนนได้ ^^
ทุกเวลาในการขับรถขึ้น-ลงเขา ต้องมีสติ
และคาดการณ์เส้นทางที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเสมอๆ ด้วยนะคะ

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา
เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

2. ขับชิดซ้ายเข้าไว้
เวลาเราขึ้นเขาก็จะมีทางโค้งเยอะแยะมากมาย
การที่เราต้องขับรถชิดซ้ายนั้น เวลาที่เราเลี้ยวโค้ง จะได้ไม่เลยไปเลนอื่น
แต่ก็ไม่ควรขับชิดซ้ายมากเกินไป เพราะอาจจะตกขอบถนนได้ ^^
ทุกเวลาในการขับรถขึ้น-ลงเขา ต้องมีสติ
และคาดการณ์เส้นทางที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเสมอๆ ด้วยนะคะ

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

3. เหยียบเบรกให้เร็วขึ้น
นอกจากโค้ง 180 องศาแล้ว ยังมีเนินที่สูงบ้างต่ำบ้าง ให้หัวใจเต้นเบาๆ
แต่ถ้าเนิน + โค้ง โอ้โหวว! ลงเขาทีใจตกไปที่ตาตุ่ม
การเตรียมตัวเหยียบเบรกจึงอยู่ในหัวข้อนี้เตรียมตัวเตรียมใจ และชะลอรถ
แล้วค่อยๆ ไป ใจเย็นๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณนะคะ

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

3. เหยียบเบรกให้เร็วขึ้น
นอกจากโค้ง 180 องศาแล้ว ยังมีเนินที่สูงบ้างต่ำบ้าง ให้หัวใจเต้นเบาๆ
แต่ถ้าเนิน + โค้ง โอ้โหวว! ลงเขาทีใจตกไปที่ตาตุ่ม
การเตรียมตัวเหยียบเบรกจึงอยู่ในหัวข้อนี้เตรียมตัวเตรียมใจ และชะลอรถ
แล้วค่อยๆ ไป ใจเย็นๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณนะคะ

4. เพิ่มความเร็วอย่างสม่ำเสมอ
เร็วบ้าง-ช้าบ้าง เพื่อความลื่นไหลในการขับรถ
หากช้าไป...เวลาเจอเนินสูงๆ รถก็จะขึ้นไม่ไหว
หากเร็วไป...ก็จะอันตราย เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความเร็วเป็นระยะ ๆ
เพื่อให้รถมีการกระตุ้นความเร็วอยู่ตลอดๆ

เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา
เทคนิคการขับรถ ขึ้นเขา - ลงเขา

4. เพิ่มความเร็วอย่างสม่ำเสมอ
เร็วบ้าง-ช้าบ้าง เพื่อความลื่นไหลในการขับรถ
หากช้าไป...เวลาเจอเนินสูงๆ รถก็จะขึ้นไม่ไหว
หากเร็วไป...ก็จะอันตราย เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความเร็วเป็นระยะ ๆ
เพื่อให้รถมีการกระตุ้นความเร็วอยู่ตลอดๆ

5. ปล่อยตามแรงโน้มถ่วง
แรงโน้มถ่วงโลกจะพาความเร็วที่เท่าไรก็ตามนั้นนะ
ถ้าเวลาลงเขาก็เข้าเกียร์ที่ไม่ฟืดไป ประมาน 3 ก็ได้
แล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปตามเนินลง เหยียบเบรกเป็นระยะๆ
เหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว แล้วปล่อยเรื่องความเร็วให้แรงโน้มถ่วงของโลก
เป็นตัวจัดการ เท่านี้ก็จะกลายเป็นความเร็วที่เหมาะกับการขับรถในช่วงนั้นๆ

5. ปล่อยตามแรงโน้มถ่วง
แรงโน้มถ่วงโลกจะพาความเร็วที่เท่าไรก็ตามนั้นนะ
ถ้าเวลาลงเขาก็เข้าเกียร์ที่ไม่ฟืดไป ประมาน 3 ก็ได้
แล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปตามเนินลง เหยียบเบรกเป็นระยะๆ
เหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว แล้วปล่อยเรื่องความเร็วให้แรงโน้มถ่วงของโลก
เป็นตัวจัดการ เท่านี้ก็จะกลายเป็นความเร็วที่เหมาะกับการขับรถในช่วงนั้นๆ

การเดินทางไปในที่ใหม่ๆ ทำให้เราได้พบกับความรู้สึกใหม่ๆ เสมอ และเมื่อไรที่คุณได้เริ่มออกเดินทาง คงจะหนีไม่พ้นที่จะพารถยนต์คู่ใจของคุณไปด้วย

การชมวิวภายในรถจะฟินการไหม... ถ้าเปิดกระจกรถยนต์? หรือปิดกระจกก็ได้ แต่สามารถมองออกมาแล้วเห็นวิวธรรมชาติที่ชัดเจน

เพราะฉะนั้นควรใส่ใจกับการเลือกฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ให้มากขึ้น เพราะฟิล์มกรองแสงที่ดี จะไม่บดบังวิวดีดี ในการเดินทางแน่นอนค่ะ

การเดินทางไปในที่ใหม่ๆ ทำให้เราได้พบกับความรู้สึกใหม่ๆ เสมอ และเมื่อไรที่คุณได้เริ่มออกเดินทาง คงจะหนีไม่พ้นที่จะพารถยนต์คู่ใจของคุณไปด้วย

การชมวิวภายในรถจะฟินการไหม... ถ้าเปิดกระจกรถยนต์? หรือปิดกระจกก็ได้ แต่สามารถมองออกมาแล้วเห็นวิวธรรมชาติที่ชัดเจน

เพราะฉะนั้นควรใส่ใจกับการเลือกฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ให้มากขึ้น เพราะฟิล์มกรองแสงที่ดี จะไม่บดบังวิวดีดี ในการเดินทางแน่นอนค่ะ

“การเดินทางที่แสนพิเศษได้เริ่มขึ้นแล้ว”

“การเดินทางที่แสนพิเศษได้เริ่มขึ้นแล้ว”

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .