fbpx
header-image-bg

โครงสร้างข...

8 November

โครงสร้างของ ฟิล์มกรองแสง

.
.
.
.
.

โครงสร้างของฟิล์มกรองแสง-cover

โครงสร้างของ ฟิล์มกรองแสง

โครงสร้างของ ฟิล์มกรองแสง

ฟิล์มกรองแสง เป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

ผลิตจากพลาสติกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำจากแผ่นโพลีเอสเตอร์ต่างๆ

( PVDG, Tedlar Foils Metallized Film, Acetate, PET, Polyolefins and Polycarbonates )

โดยใช้เทคโนโลยีในการเคลือบชั้นฟิล์มต่างกันเช่น สี, โลหะ, กาว, สารกันรอยขีดข่วน, สารดูดซับรังสี UV ( UV absorber )

ซึ่งแผ่นโพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุที่เหมาะต่อการผลิตฟิล์มกรองแสง เนื่องจากมีความเหนียว ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ดูดซับความชื้นน้อย

และสามารถทนอุณหภูมิได้ทั้งสูงและต่ำ จนทำให้สามารถลดแสงและความร้อนได้ แต่ยังคงความโปร่งใส (Trawsparency)

ทำให้สามารถมองเห็นภายนอกได้

ฟิล์มกรองแสง เป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

ผลิตจากพลาสติกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำจากแผ่นโพลีเอสเตอร์ต่างๆ

( PVDG, Tedlar Foils Metallized Film, Acetate, PET, Polyolefins and Polycarbonates )

โดยใช้เทคโนโลยีในการเคลือบชั้นฟิล์มต่างกันเช่น สี, โลหะ, กาว, สารกันรอยขีดข่วน, สารดูดซับรังสี UV ( UV absorber )

ซึ่งแผ่นโพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุที่เหมาะต่อการผลิตฟิล์มกรองแสง เนื่องจากมีความเหนียว ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ดูดซับความชื้นน้อย

และสามารถทนอุณหภูมิได้ทั้งสูงและต่ำ จนทำให้สามารถลดแสงและความร้อนได้ แต่ยังคงความโปร่งใส (Trawsparency)

ทำให้สามารถมองเห็นภายนอกได้

ทีมช่างฟิล์มกรองแสง maxxma

ฟิล์มกรองแสง กับ ฟิล์มลดความร้อน
เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร?

ในส่วนของฟิล์มกรองแสงหรือฟิล์มลดความร้อนนั้น มีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวเอง ในอดีตผู้คนมักจะเรียก

วัสดุสีดำๆ ที่เป็นพลาสติกมาติดกระจกรถว่าเป็นฟิล์มกรองแสง ต่อมาก็จะมีการเรียกฟิล์มลดความร้อนบ้าง

ซึ่งในอย่างหลังนั้น ก็คือฟิล์มกรองแสง ที่มีคุณสมบัติในการลดคลื่นความร้อนได้มากกว่าฟิล์มกรองแสงแบบเดิมนั่นเอง

ฟิล์มกรองแสง กับ ฟิล์มลดความร้อน
เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร?

ในส่วนของฟิล์มกรองแสงหรือฟิล์มลดความร้อนนั้น มีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวเอง ในอดีตผู้คนมักจะเรียก

วัสดุสีดำๆ ที่เป็นพลาสติกมาติดกระจกรถว่าเป็นฟิล์มกรองแสง ต่อมาก็จะมีการเรียกฟิล์มลดความร้อนบ้าง

ซึ่งในอย่างหลังนั้น ก็คือฟิล์มกรองแสง ที่มีคุณสมบัติในการลดคลื่นความร้อนได้มากกว่าฟิล์มกรองแสงแบบเดิมนั่นเอง

ทีมช่างฟิล์มกรองแสง maxxma

ฟิล์มกรองแสงที่จำหน่ายอยู่ในตลาดมีมากมายหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นฟิล์มย้อมสีมีคุณภาพต่ำ กันความร้อนน้อย

และไม่มีเคลือบสารป้องกันรังสีอุลต้าไวโอเลท แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดได้กำเนิดฟิล์มกรองแสงยุคใหม่

ซึ่งเป็นฟิล์มกรองแสงแห่งอนาคต เรียกกว่า "สปัทเตอร์ฟิล์ม" (Sputter-Coated Metallized films)

ซึ่งสามารถนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาเคลือบเป็นเนื้อเดียวกับฟิล์มกรองแสง ทำให้ฟิล์มกรองแสงมีความคงทน

และกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

ฟิล์มกรองแสงที่จำหน่ายอยู่ในตลาดมีมากมายหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นฟิล์มย้อมสีมีคุณภาพต่ำ กันความร้อนน้อย

และไม่มีเคลือบสารป้องกันรังสีอุลต้าไวโอเลท แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดได้กำเนิดฟิล์มกรองแสงยุคใหม่

ซึ่งเป็นฟิล์มกรองแสงแห่งอนาคต เรียกกว่า "สปัทเตอร์ฟิล์ม" (Sputter-Coated Metallized films)

ซึ่งสามารถนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาเคลือบเป็นเนื้อเดียวกับฟิล์มกรองแสง ทำให้ฟิล์มกรองแสงมีความคงทน

และกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

ทีมช่างฟิล์มกรองแสง maxxma

ปัจจุบันฟิล์มกรองแสงเกือบทุกชนิดซึ่งเป็น "สปัทเตอร์" ฟิล์มได้รับการพัฒนา และผลิดขึ้นจากกรรมวิธีดังกล่าว

ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนสูงภายใต้สภาพสูญญากาศ ทำให้โลหะเกิดการแตกสภาพเป็นอะตอม ซึ่งเป็นอนุภาคเล็กที่สุด

แล้วแยกตัวลอยไปจับบนแผ่นใส Polyester ทีละอะตอม ทำให้เกิดแผ่นฟิล์มโลหะบางๆ เคลือบอยู่บนผิวของแผ่น Polyester

กลายเป็นฟิล์มกรองแสงในยุคปัจจุบัน แผ่นฟิล์มโลหะบางๆ นี้เอง ที่ทำหน้าที่ป้องกันความร้อนได้อย่างอัศจรรย์

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเช่นนี้ เราสามารถเลือกโลหะที่นำมาใช้เคลือบฟิล์มได้หลากหลายชนิดมาก ทำให้ได้เนื้อฟิล์มที่มีประสิทธิภาพในการ

ลดคววามร้อนจากแสงแดดจริงได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังให้ความสวยงามมีความทนทานและไม่เปลี่ยนสี

ปัจจุบันฟิล์มกรองแสงเกือบทุกชนิดซึ่งเป็น "สปัทเตอร์" ฟิล์มได้รับการพัฒนา และผลิดขึ้นจากกรรมวิธีดังกล่าว

ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนสูงภายใต้สภาพสูญญากาศ ทำให้โลหะเกิดการแตกสภาพเป็นอะตอม ซึ่งเป็นอนุภาคเล็กที่สุด

แล้วแยกตัวลอยไปจับบนแผ่นใส Polyester ทีละอะตอม ทำให้เกิดแผ่นฟิล์มโลหะบางๆ เคลือบอยู่บนผิวของแผ่น Polyester

กลายเป็นฟิล์มกรองแสงในยุคปัจจุบัน แผ่นฟิล์มโลหะบางๆ นี้เอง ที่ทำหน้าที่ป้องกันความร้อนได้อย่างอัศจรรย์

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเช่นนี้ เราสามารถเลือกโลหะที่นำมาใช้เคลือบฟิล์มได้หลากหลายชนิดมาก ทำให้ได้เนื้อฟิล์มที่มีประสิทธิภาพในการ

ลดคววามร้อนจากแสงแดดจริงได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังให้ความสวยงามมีความทนทานและไม่เปลี่ยนสี

ทีมช่างฟิล์มกรองแสง maxxma

ในปัจจุบันฟิล์มหลายยี่ห้อ ปัองกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือ UV จากแสงอาทิตย์ได้เกือบ 100% ซึ่งมีคุณสมบัติปกป้องสิ่งของ

ภายในบ้านของท่านไม่ให้ซีดจางหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด พร้อมทั้งลดอันตรายจากการเกิดมะเร็งผิวหนังและฝ้าบนใบหน้า

ฟิล์มกรองแสงในยุคปัจจุบันเคลือบด้วยสารเคลือบแข็งป้องกันรอยขูดขีด ทำให้มีความคงทนให้ความปลอดภัย

มีประสิทธิภาพสูงกว่าฟิล์มย้อมสีที่มีคุณภาพต่ำ

ในปัจจุบันฟิล์มหลายยี่ห้อ ปัองกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือ UV จากแสงอาทิตย์ได้เกือบ 100% ซึ่งมีคุณสมบัติปกป้องสิ่งของ

ภายในบ้านของท่านไม่ให้ซีดจางหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด พร้อมทั้งลดอันตรายจากการเกิดมะเร็งผิวหนังและฝ้าบนใบหน้า

ฟิล์มกรองแสงในยุคปัจจุบันเคลือบด้วยสารเคลือบแข็งป้องกันรอยขูดขีด ทำให้มีความคงทนให้ความปลอดภัย

มีประสิทธิภาพสูงกว่าฟิล์มย้อมสีที่มีคุณภาพต่ำ

ทีมช่างฟิล์มกรองแสง maxxma

เรามีฟิล์มกรองแสงที่หลากหลาย ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงคอนโด ฟิล์มกรองแสงอาคาร

ไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มปรอท ติดฟิล์มดำ ติดฟิล์มใสกันร้อน ติดฟิล์มนิรภัย สติกเกอร์ฝ้า ฟิล์มตกแต่งภายใน

--------------------------------------------------------------------------

• maxxmafilm ต่างจาก ร้านทั่วไปอย่างไร?

• maxxmafilm ยินดีให้คำปรึกษา และประเมินราคาฟรี

• เรามีฟิล์มกรองแสงอาคารหลากหลายชนิด ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ

• มีฟิล์มตัวอย่าง พร้อมเครื่องทดสอบคุณภาพฟิล์ม ให้ลูกค้าดูหน้างานเพื่อความมั่นใจ

เพราะเราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดฟิล์มกรองแสงบ้าน ติดฟิล์มกรองแสงอาคาร ติดฟิล์มกรองแสงคอนโด ติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน

ติดต่อได้ที่: โทร. 02-543-6601-2, 080-559-5935

Line: @Maxxma

maxxmafilm ยินดีให้บริการครับ

เรามีฟิล์มกรองแสงที่หลากหลาย ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงคอนโด ฟิล์มกรองแสงอาคาร

ไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มปรอท ติดฟิล์มดำ ติดฟิล์มใสกันร้อน ติดฟิล์มนิรภัย สติกเกอร์ฝ้า ฟิล์มตกแต่งภายใน

--------------------------------------------------------------------------

• maxxmafilm ต่างจาก ร้านทั่วไปอย่างไร?

• maxxmafilm ยินดีให้คำปรึกษา และประเมินราคาฟรี

• เรามีฟิล์มกรองแสงอาคารหลากหลายชนิด ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ

• มีฟิล์มตัวอย่าง พร้อมเครื่องทดสอบคุณภาพฟิล์ม ให้ลูกค้าดูหน้างานเพื่อความมั่นใจ

เพราะเราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดฟิล์มกรองแสงบ้าน ติดฟิล์มกรองแสงอาคาร ติดฟิล์มกรองแสงคอนโด ติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน

ติดต่อได้ที่: โทร. 02-543-6601-2, 080-559-5935

Line: @Maxxma

maxxmafilm ยินดีให้บริการครับ

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .