ตำแหน่ง แอดมิน

รายละเอียดการทำงาน

 • ตอบคำถามลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย FACEBOOK / INSTAGRAM / LINE@ / YOUTUBE
 • ดูแลประสานงานขายกับเซลล์ และลูกค้า เปิดOrder
 • ทำใบเพิ่มหนี้ - ลดหนี้
 • ทำรายงานสรุปยอดขาย Customer Feedback และ Market Survey

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีใจรักบริการ / ทำงานเป็นทีม / พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel.

รายละเอียดการทำงาน

 • ตอบคำถามลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย FACEBOOK / INSTAGRAM / LINE@ / YOUTUBE
 • ดูแลประสานงานขายกับเซลล์ และลูกค้า เปิดOrder
 • ทำใบเพิ่มหนี้ - ลดหนี้
 • ทำรายงานสรุปยอดขาย Customer Feedback และ Market Survey

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีใจรักบริการ / ทำงานเป็นทีม / พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel.

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .