fbpx

รวมบทความ: บทความฟิล์มอาคาร

สาระความรู้ และประโยชน์เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงอาคาร เขียนโดยแม๊กซ์ม่า

วิธีดูแลหลังติด ฟิล์มกรองแสง อาคาร

การติดฟิล์มกรองแสง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดความร้อนและลดแสงจ้าภายในอาคารได้ครับ หลายๆ คน ที่ไม่ชอบการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร ด้วยความเข้าใจที่ว่าฟิล์มกรองแสงจะบดบังทัศนะวิสัย มืด หรือสะท้อนแสงมากเกินไป แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มกรองแสงสมัยใหม่ ทำให้ฟิล์มกรองแสงมีความหลากหลายให้ได้เลือกให้ตรงกับความต้องการ ฟิล์มกรองแสงบางประเภทจะมีความใส แต่สามารถกันความร้อนได้ดีมาก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่คิดจะติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อน แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด การติดทั้งฟิล์มกรองแสงอาคารและม่านกันแดด...