fbpx
header-image-bg

รถเจ็ง! เพรา...

10 June

รถเจ็ง! เพราะน้ำท่วม

 
 
 
 
 

 

ฤดูฝนร่มเย็น...แต่หนาวใจนะจ๊ะ ฝนตกทีไร...ข่าวน้ำท่วมมีให้ฟังตลอด! สวัสดีฤดูฝนที่ชุมช่ำ
การเดินทางไปไหนยากลำบากมากเลยช่วงนี้ เพราะเดาใจฝนไม่ถูกเลย...
รถยนต์คันโปรดก็ต้องต่อสู่กับฝนฟ้า เพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายที่เราต้องการ
ฝนตกก็ตกไปเถอะ...ถ้าถนนดีๆ ไม่มีน้ำท่วมขังก็จะดีหน่อย แต่ถ้าเมื่อไรน้ำเกิดท่วมขังนี่นรกเลยนะคะ!
รถยนต์คันน้อยต้องแช่น้ำอีกแล้ว

 

 

 

ฤดูฝนร่มเย็น...แต่หนาวใจนะจ๊ะ ฝนตกทีไร...ข่าวน้ำท่วมมีให้ฟังตลอด! สวัสดีฤดูฝนที่ชุมช่ำ
การเดินทางไปไหนยากลำบากมากเลยช่วงนี้ เพราะเดาใจฝนไม่ถูกเลย...
รถยนต์คันโปรดก็ต้องต่อสู่กับฝนฟ้า เพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายที่เราต้องการ
ฝนตกก็ตกไปเถอะ...ถ้าถนนดีๆ ไม่มีน้ำท่วมขังก็จะดีหน่อย แต่ถ้าเมื่อไรน้ำเกิดท่วมขังนี่นรกเลยนะคะ!
รถยนต์คันน้อยต้องแช่น้ำอีกแล้ว

 

 

 

บทความนี้เราจะมาบอกสิ่งที่รถยนต์
ต้องเผชิญเมื่ออยู่ในน้ำให้ฟังกันค่ะ

 

 

1.ระบบช่วงล่างเสื่อมสภาพ

เช่น บูช ลูกหมาก ระบบรองรับ
และระบบบังคับเลี้ยว เกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย
เพราะชิ้นส่วนอะไหล่พวกนี้ถูกออกแบบมา
ให้แช่น้ำได้ชั่วคราวเท่านั้น

 

2.ประสิทธิภาพการทำงานของเบรกจะลดลง

เพราะผ้าเบรกจะดูดซับน้ำเอาไว้ เวลาเหยียบเบรก
รถจะชะลอได้ยากขึ้น

 

3.ระบบด้านหน้ารถยนต์เกิดความเสียหาย

ใบพัดของพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ ซึ่งอยู่ด้านหลังของ
หม้อน้ำ จะดูดน้ำจากด้านหน้าใบพัด ซึ่งทำจากพลาสติก
จึงงอไปทางด้านหน้าครูดกับรังผึ้งหม้อน้ำจนหัก น้ำซึ่งถูกกันชน
หน้ารถดันจนสูง อาจทะลักเข้าทางขั้วของโคมไฟ
หน้ากลายเป็นไอน้ำสะสมอยู่ภายใน และจะทำลายผนังโคม
ที่ฉาบปรอท ไว้ซึ่งจะทำให้หลุดล่อนในเวลาไม่นาน

 

4.ลูกสูบ และก้านสูบเกิดการชำรุดเสียหาย

แรงดันน้ำที่ท่วมเข้ามาในระบบจุดระเบิดของยรถยนต์
ส่งผลให้ลูกสูบ และก้านสูบทำงานหนัก มวลน้ำที่มาก
บวกกับแรงดันของลูกสูบ ที่ต้องดันสู้กับน้ำ
ส่งผลให้ก้านสูบทำงานหนัก อาจเกิดการชำรุด
หรือเมื่อก้านสูบ และลูกสูบมีแรงดันไม่มากพอ
อาจทำให้เครื่องยนต์ดับกลางทาง หรือตายนั่นเอง

1.ระบบช่วงล่างเสื่อมสภาพ

เช่น บูช ลูกหมาก ระบบรองรับและระบบบังคับเลี้ยว เกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย เพราะชิ้นส่วนอะไหล่พวกนี้ถูกออกแบบมา ให้แช่น้ำได้ชั่วคราวเท่านั้น

2.ประสิทธิภาพการทำงานของเบรกจะลดลง

เพราะผ้าเบรกจะดูดซับน้ำเอาไว้ เวลาเหยียบเบรกรถจะชะลอได้ยากขึ้น

3.ระบบด้านหน้ารถยนต์เกิดความเสียหาย

ใบพัดของพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ ซึ่งอยู่ด้านหลังของหม้อน้ำ จะดูดน้ำจากด้านหน้าใบพัด ซึ่งทำจากพลาสติกจึงงอไปทางด้านหน้าครูดกับรังผึ้งหม้อน้ำจนหัก น้ำซึ่งถูกกันชนหน้ารถดันจนสูง อาจทะลักเข้าทางขั้วของโคมไฟหน้ากลายเป็นไอน้ำสะสมอยู่ภายใน และจะทำลายผนังโคมที่ฉาบปรอท ไว้ซึ่งจะทำให้หลุดล่อนในเวลาไม่นาน

4.ลูกสูบ และก้านสูบเกิดการชำรุดเสียหาย

แรงดันน้ำที่ท่วมเข้ามาในระบบจุดระเบิดของยรถยนต์ ส่งผลให้ลูกสูบและก้านสูบทำงานหนัก มวลน้ำที่มากบวกกับแรงดันของลูกสูบที่ต้องดันสู้กับน้ำส่งผลให้ก้านสูบทำงานหนัก อาจเกิดการชำรุดหรือเมื่อก้านสูบ และลูกสูบมีแรงดันไม่มากพออาจทำให้เครื่องยนต์ดับกลางทาง หรือตายนั่นเอง

 

อ่านมาแล้วก็รู้สึกสงสารรถยนต์ตันน้อยของเราเหลือเกิน... ต้องใช้ชีวิตในน้ำลำบากมากเลยทีเดียว
ผลที่ได้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนขับขี่ ทำร้ายรถยนต์ของคุณมากเลยนะคะ
หากพบปัญหาน้ำท่วม ควรมองหาที่พักรถ ที่สูงกว่าระดับน้ำ เพื่อความปลอดภัย
และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ..

...มารักษ์รถยนต์...เพื่อนร่วมการเดินทางของคุณกันนะคะ...

 

 

อ่านมาแล้วก็รู้สึกสงสารรถยนต์ตันน้อยของเราเหลือเกิน... ต้องใช้ชีวิตในน้ำลำบากมากเลยทีเดียว
ผลที่ได้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนขับขี่ ทำร้ายรถยนต์ของคุณมากเลยนะคะ
หากพบปัญหาน้ำท่วม ควรมองหาที่พักรถ ที่สูงกว่าระดับน้ำ เพื่อความปลอดภัย
และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ..

...มารักษ์รถยนต์...เพื่อนร่วมการเดินทางของคุณกันนะคะ...

 

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .