เตรียมอุปกรณ์

  1. แผ่นฟิล์มกรองแสงที่จะทำการติดตั้ง
  2. ขวดน้ำแบบพ่นสเปรย์
  3. เกรียงรีดฟิล์ม ยางรีดฟิล์ม
  4. คัตเตอร์ เอาไว้ตัดฟิล์ม
  5. น้ำยาทำความสะอาดกระจก
  6. ไม้บรรทัด หรือตลับเมตร
  7. ผ้าเช็ดกระจกแบบไม่มีขนติด
  8. เทปกาวใส
  9. แชมพูติดฟิล์ม หรือแชมพูเด็ก

สถานที่ในการติดฟิล์ม

สถานที่ใช้ติดตั้งต้องสะอาดปราศจากฝุ่น ในร้านบริการรับติดตั้งแบบมืออาชีพส่วนใหญ่จะมีห้องปลอดฝุ่นไว้สำหรับทำการติดตั้งโดยเฉพาะ เวลาที่จะทำการติดตั้งไม่ควรให้กระจกที่จะทำการติดร้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้ฟิล์มติดกับกระจกเร็วเกินไปควรมีอุณหภูมิประมาณ 16-32 องศา เวลาในการติดที่เหมาะสมควรเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็น และไม่ควรทำการติดตั้งในหน้าหนาว หรือที่ที่มีอากาศเย็นเกินไป
*ในกรณีที่ไม่มีห้องสำหรับทำการติดตั้ง ควรทำความสะอาดกระจกอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก ถ้าจะให้ดีควรทำความสะอาดทั้ง 2 ด้านเลย และตรวจสอบดู อย่าให้มีสิ่งสกปรกหรือคราบไขมันเกาะติดอยู่ การทำความสะอาดกระจกครั้งสุดท้ายก่อนทำการติดตั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำยาที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย (เพื่อไม่ให้ไปทำปฏิกริยากับกาวบนแผ่นฟิล์ม จะทำให้ฟิล์มที่ติดไม่ใส่ได้)
ถ้าสามารถถอดกระจกด้านข้างออกมาได้จะทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายขึ้น และดูเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนการติดตั้ง