fbpx
header-image-bg

คำแนะนำในก...

16 March

คำแนะนำในการเลือกซื้อฟิล์ม

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกฟิล์ม คือ ลักษณะการใช้งาน ดูจากค่ามาตรฐาน ค่าลดความร้อน การรับประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ในการตัดสินใจ  ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็มีส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณามีการแต่งตั้ง หรือใบรับประกันสินค้า ร้านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจะนำฟิล์มเข้ามาจำหน่ายเอง ซึ่งก็เสี่ยงต่อฟิล์มคุณภาพต่ำ

ฟิล์มที่ดีจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของกาวด้วย กาวที่ดีต้องมีความบางใสเหนียว เมื่อติดแล้วต้องทนทานต่อสภาวะความร้อนเย็นของกระจกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยึดติดกับกระจกได้ดีไม่ทำให้ฟิล์ม พอง ลอก ล่อน เป็นฟองอากาศ

ฟิล์มที่ดีไม่ใช่ฟิล์มที่ช่วยลดแสงจ้าได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายในการขับขี่ รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการทำงานของเครื่องปรับอากาศในรถด้วย

“ฟิล์มประหยัดพลังงาน MAXXMA เป็นฟิล์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะฟิล์มประหยัดพลังงาน MAXXMA ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงแค่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ภายในรถยนต์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานด้วย ซึ่งภายในรถยนต์ที่ติดฟิล์มประหยัดพลังงาน MAXXMA อุณหภูมิจะต่ำกว่าภายนอกรถยนต์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เปลี่ยนคำจำกัดความของฟิล์มกรองแสงเป็นฟิล์มประหยัดพลังงาน เพราะมั่นใจว่าจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของฟิล์มได้อย่างชัดเจน”