fbpx
header-image-bg

ทดสอบฟิล์ม...

10 February

ทดสอบฟิล์มประหยัดพลังงาน Maxxma Nano Ceramic Film กับ สัญญาณ GPS

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ฟิล์มประหยัดพลังงาน Maxxma Nano Ceramic Film ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สามารถใช้ได้ดีกับรถที่มีเครื่องนำทาง GPS  แต่เพื่อเป็นการยืนยัน ทางบริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ฟิล์มกรองแสง Maxxma Nano Ceramic Film จึงร่วมทำการทดสอบกับบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องนำทาง GPS ชั้นนำ อย่าง GARMIN, POWERMAP, SpeedNavi, PAPAGO, KAMAZ, Blueberri, WayWay, Pier Cardin, LEONA, ONA, Navitime, iGo, ZYTRUS, SINOVDO, Dway และ NAVMAN โดยได้ทำการทดสอบด้วยกัน 2 สถานะคือ

สถานะแรก ทดสอบตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่อง GPS (Cold Start) เพื่อดูว่าฟิล์มกรองแสง Maxxma Nano Ceramic Film มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการค้นหาสัญญาณดาวเทียมหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้รถที่ติดฟิล์มปรอทความเข้มสูงๆ มักจะพบว่า เครื่อง GPS ของตนใช้เวลาในการหาสัญญาณนานมาก จนบ่อยครั้งที่ต้องนำเครื่อง GPS ไว้นอกรถก่อน ในเวลาเปิดเครื่องใหม่ๆ และเมื่อได้สัญญาณพร้อมใช้งานแล้ว จึงนำกลับเข้ามาในรถ ผลการทดสอบ ปรากฏว่าฟิล์มกรองแสง Maxxma Nano Ceramic Film ไม่มีผลกระทบต่อการรับสัญญาณ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องใหม่ๆ เลย ผู้ใช้รถที่ติด Maxxma Nano Ceramic Film จึงไม่จำเป็นต้องนำเครื่อง GPS ไว้นอกรถเพื่อหาสัญญาณอีกต่อไป

สถานะที่สอง หลังจากเครื่อง GPS พร้อมใช้งาน เราได้ทำการทดสอบเพื่อดูว่าฟิล์มประหยัดพลังงาน Maxxma Nano Ceramic Film มีการกันหรือรบกวนสัญญาณดาวเทียมหรือไม่ โดยเราจะดูที่หน้าสถานะของการรับสัญญาณดาวเทียมของเครื่อง GPS ซึ่งในหน้านี้จะมีรายละเอียด ความแรงของสัญญาณ และจำนวนดาวเทียมที่เครื่อง GPS สามารถรับได้ โดยปกติแล้วรถที่ติดฟิล์มปรอทก็สามารถใช้เครื่องนำทาง GPS ได้ แต่จากที่เราได้ทดสอบแล้ว พบว่าฟิล์มปรอทจะลดสัญญาณความแรงของดาวเทียมลงถึง 50% จึงทำให้ผู้ใช้รถอาจพบว่าสัญญาณGPS หลุดบ่อย ในขณะที่ผลการทดสอบของ Maxxma Nano Ceramic Film พบว่ามีไม่การรบกวนต่อสัญญาณดาวเทียมเลยแม้แต่น้อย

หมายเหตุ: เราจำลองการทดสอบโดยนำกล่องพลาสติกใสมาหุ้มด้วยฟิล์มกรองแสงรอบด้าน แล้วนำเครื่อง GPS ใส่ไว้ในกล่อง โดยทำการทดสอบฟิล์มประหยัดพลังงาน Maxxma Nano Ceramic Film ทุกรุ่น พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับฟิล์มปรอทเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น

  1. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก GARMIN
  2. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก KAMAZ
  3. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก LEONA, Pier Cardin, ONA, Dway
  4. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก WayWay, PAPAGO
  5. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก SINOVDO, Navitime
  6. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก NAVMAN
  7. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก ZYTRUS
  8. คลิกดูเอกสารรับรองการทดสอบจาก Blueberri
ภาพบรรยากาศทดสอบสัญญาณ GPS
       
นำกล่องพลาสติกใสที่ใช้์ในการทดสอบมาหุ้มด้วยฟิล์มกรองแสงรอบด้าน ทั้งด้านบนและด้านข้าง
       
ระดับสัญญาณ GPS ลดลงเมื่อหุ้มด้วยฟิล์มปรอท     ระดับสัญญาณ GPS คงเดิมเมื่อใช้ Maxxma Nano Ceramic
       
ก่อนทำการบังสัญญาณด้วยฟิล์มปรอท                    หลังทำการบังสัญญาณด้วยฟิล์มปรอท
       
ก่อนทำการบังสัญญาณด้วย Maxxma Nano Ceramic  หลังทำการบังสัญญาณด้วย Maxxma Nano Ceramic
GPS ในโทรศัพท์ ก็สามารถใช้งานได้ปกติ เมื่อใช้ร่วมกับฟิล์มกรองแสง Maxxma Nano Ceramic Film