fbpx
header-image-bg

ฟิล์มกรองแ...

26 September

ฟิล์มกรองแสงที่ได้รับฉลาก ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 Solar control & Energy Saver

.
.
.
.
.

ฟิล์มกรองแสงอาคาร ประหยัดพลังงาน

ฟิล์มกรองแสงที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5
Solar Control & Energy Saver

จากในอดีตที่ฟิล์มกรองแสง หรือฟิล์มรถยนต์ มีแค่สีและเน้นการกรองแสงเป็นหลัก ฟิล์มติดรถยนต์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนมาเป็นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสสารซึ่งช่วยป้องกันรังสีอันตราย และลดความร้อนได้สูง
ดังนั้นคำว่า “ฟิล์มกรองแสง” จึงเป็นคำนิยามที่ดูจะล้าสมัยไปแล้ว เมื่อเทียบกับความสามารถของฟิล์มติดรถยนต์ในปัจจุบัน
ฟิล์ม Maxxma ทุกรุ่นสามารถป้องกันรังสีอันตราย ทั้งรังสี UV และอินฟาเรด ช่วยลดความร้อนได้สูง
จึงช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งในรถยนต์และอาคาร ส่งผลให้ช่วยประหยัดน้ำมัน และประหยัดค่าไฟฟ้า
“ฟิล์มประหยัดพลังงาน” จึงเป็นคำนิยามใหม่ที่เหมาะสมกับฟิล์ม Maxxma ทุกรุ่น ลูกค้าที่เลือกใช้ฟิล์ม Maxxma
จึงไม่เพียงแค่ได้ความเย็นสบายจากความร้อนที่ลดลง และปลอดภัยจากรังสีอันตรายเท่านั้น
แต่ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยกันประหยัดพลังงานให้แก่โลกใบนี้

จากในอดีตที่ฟิล์มกรองแสง หรือฟิล์มรถยนต์ มีแค่สีและเน้นการกรองแสงเป็นหลัก ฟิล์มติดรถยนต์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนมาเป็นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสสารซึ่งช่วยป้องกันรังสีอันตราย และลดความร้อนได้สูง
ดังนั้นคำว่า “ฟิล์มกรองแสง” จึงเป็นคำนิยามที่ดูจะล้าสมัยไปแล้ว เมื่อเทียบกับความสามารถของฟิล์มติดรถยนต์ในปัจจุบัน
ฟิล์ม Maxxma ทุกรุ่นสามารถป้องกันรังสีอันตราย ทั้งรังสี UV และอินฟาเรด ช่วยลดความร้อนได้สูง
จึงช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งในรถยนต์และอาคาร ส่งผลให้ช่วยประหยัดน้ำมัน และประหยัดค่าไฟฟ้า
“ฟิล์มประหยัดพลังงาน” จึงเป็นคำนิยามใหม่ที่เหมาะสมกับฟิล์ม Maxxma ทุกรุ่น ลูกค้าที่เลือกใช้ฟิล์ม Maxxma
จึงไม่เพียงแค่ได้ความเย็นสบายจากความร้อนที่ลดลง และปลอดภัยจากรังสีอันตรายเท่านั้น
แต่ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยกันประหยัดพลังงานให้แก่โลกใบนี้

ฟิล์มกรองแสง ฉลากเบอร์ 5

MAXXMA ฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกๆ
การอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สำนักงาน โรงแรม ตึกสูง รถยนต์ ฯลฯ
โดยฟิล์มชนิดนี้มีความโดดเด่นที่ต่างจากฟิล์มทั่วไปคือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟิล์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบฟิล์มกรองแสง
ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ฟิล์มกรองแสง ฉลากเบอร์ 5

MAXXMA ฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกๆ
การอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สำนักงาน โรงแรม ตึกสูง รถยนต์ ฯลฯ
โดยฟิล์มชนิดนี้มีความโดดเด่นที่ต่างจากฟิล์มทั่วไปคือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟิล์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบฟิล์มกรองแสง
ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยมาตรฐานดังกล่าวจะใช้เกณฑ์การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือ SHGC (Solar Heat Gain Coef-ficient)
จะต้องมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 ซึ่งฟิล์มกรองแสง MAXXMA ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

โดยมาตรฐานดังกล่าวจะใช้เกณฑ์การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือ SHGC (Solar Heat Gain Coef-ficient)
จะต้องมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 ซึ่งฟิล์มกรองแสง MAXXMA ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

ฟิล์มกรองแสง ประหยัดไฟ

คุณ ชัยรัตน์ ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ MAXXMA” (แม็กซ์ม่า)
รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์5)
กลุ่ม ฟิล์มติดกระจก จาก คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสง ประหยัดไฟ

คุณ ชัยรัตน์ ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ MAXXMA” (แม็กซ์ม่า)
รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์5)
กลุ่ม ฟิล์มติดกระจก จาก คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ไม่เพียงลดความเสี่ยงจากอันตรายที่มาพร้อมกับแสงแดด แต่ยังช่วยสร้างความสุขกายสบายใจในการอยู่อาศัยหรือการขับขี่
ช่วยลดการใช้พลังงานและลดสภาวะโลกร้อน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฟิล์มกรองแสง MAXXMA

ไม่เพียงลดความเสี่ยงจากอันตรายที่มาพร้อมกับแสงแดด แต่ยังช่วยสร้างความสุขกายสบายใจในการอยู่อาศัยหรือการขับขี่
ช่วยลดการใช้พลังงานและลดสภาวะโลกร้อน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฟิล์มกรองแสง MAXXMA

footer