fbpx

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Refined MX-CG05 / 80%

600 ฿11,400 ฿

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
37.5/1.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
5%
ลดรังสี IR
IR Rejection
80%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
8%/14%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.40
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
88%

หมายเหตุ:

  • กรุณาดูตัวอย่างขนาดรถด้านล่าง เพื่อเลือกขนาดให้ตรงรุ่นรถของคุณ
  • ราคารวมค่าบริการติดตั้ง
  • กรุณาระบุรุ่นรถในบันทึกเพิ่มเติมของคำสั่งซื้อ ในขั้นตอนชำระค่าสินค้าด้วย
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Refined MX-CG05 / 80%