ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ นิรภัย Signature MX-S940 / 40%

1,500 ฿28,500 ฿

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
135/5.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
40%
ลดรังสี IR
IR Rejection
86%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
6%/6%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.49
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
73%

หมายเหตุ:

  • กรุณาดูตัวอย่างขนาดรถด้านล่าง เพื่อเลือกขนาดให้ตรงรุ่นรถของคุณ
  • ราคารวมค่าบริการติดตั้ง
  • กรุณาระบุรุ่นรถในบันทึกเพิ่มเติมของคำสั่งซื้อ ในขั้นตอนชำระค่าสินค้าด้วย
ล้างค่า