ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Black Panther MX-BP05 / 90%

450 ฿7,500 ฿

หน้าฟิล์มกว้าง 1.5 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
37.5/1.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
5%
ลดรังสี IR
IR Rejection
75%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
7%/7%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.43
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
85%
ล้างค่า