fbpx

ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent MX-I920 / 60%

฿1,200.00฿20,000.00

หน้าฟิล์มกว้าง 1.50 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
50/2
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
20%
ลดรังสี IR
IR Rejection
88%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
6%/6%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.43
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
84%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent MX-I920 / 60%