fbpx

ฟิล์มกรองแสงอาคาร Refined MX-CG05 / 80%

450 ฿7,500 ฿

หน้าฟิล์มกว้าง 1.5 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
37.5/1.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
5%
ลดรังสี IR
IR Rejection
80%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
8%/14%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.40
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
88%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงอาคาร Refined MX-CG05 / 80%