fbpx

ฟิล์มกรองแสงอาคาร Refined MX-CG20 / 60%

฿450.00฿7,500.00

หน้าฟิล์มกว้าง 1.5 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
37.5/1.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
20%
ลดรังสี IR
IR Rejection
75%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
15%/20%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.44
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
78%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงอาคาร Refined MX-CG20 / 60%