fbpx

ฟิล์มกรองแสงอาคาร Refined MX-CG35 / 40%

฿450.00฿7,500.00

หน้าฟิล์มกว้าง 1.5 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
37.5/1.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
35%
ลดรังสี IR
IR Rejection
70%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
10%/12%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.53
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
70%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงอาคาร Refined MX-CG35 / 40%