ฟิล์มกรองแสงอาคาร นิรภัย Signature MX-S925 / 60%

2,100 ฿35,000 ฿

หน้าฟิล์มกว้าง 1.5 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
135/5.5
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
25%
ลดรังสี IR
IR Rejection
88%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
5%/5%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.43
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
82%
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ฺB-MX-S925 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,