ตัวงัดขอบยาง – chisel

40 ฿

ใช้งัดขอบยางกระจกข้าง หรือใช้เป็นเกรียงรีดบริเวณจุดแคบๆ เช่น กระจกหูช้าง

มีสินค้า